ἀναγκαιότερον

ἀναγκαιότερον
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
adverbial comp
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
masc acc comp sg
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
neut nom/voc/acc comp sg
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
adverbial comp
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
masc acc comp sg
ἀναγκαῑότερον , ἀναγκαῖος
of
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • MERCENARIA — Militia, sin???lectu causae, grande nefas. Sicut enim socicates bellicae, eo mitae animô, ut in quodvis bellum nullô causae discrimine promittantrur auxilia, illicitae; Ita nullum vitae genus est improbius, quam eorum, qui sine causae respectu… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”